ALLOTJAMENT

ALLOTJAMENT


BASIC

•Ample de banda il·limitat
•25 GB d’emmagatzematge
•Domini individual
•PHP & FTP / *SFTP
•Seguretat amb SSL

PREMMIUM

•Ample de banda il·limitat
•Website Builder és fàcil d’usar – fins a 5 pàgines
•100 GB d’emmagatzematge
•Domini individual
•PHP & FTP/*SFTP
•Seguretat amb SSL
•SSH

PREMMIUM PLUS

•Ample de banda il·limitat
•Website Builder és fàcil d’usar – fins a 5 pàgines
•500 GB d’emmagatzematge
•Múltiples dominis
•PHP & FTP/*SFTP
•Seguretat amb SSL
•SSH
•Backup & Restore